Συγκροτημα κατοικιων Αιγινα

Ανέγερση και εξ'ολοκλήρου κατασκευή έξι κατοικιών στην Αιγινίτισσα.