Καταστημα Σ.πατση

Εξ'ολοκλήρου ανακαίνιση καταστήματος Brunch Box στη Σ.Πάτση.