Καταστημα Κερατσινι

Κατασκευή καταστήματος Moda Bagno στην περιοχή του Κερατσινίου.